9 en 10 maart 2019: start nieuwe cursus biografie in Istanbul

Voor de derde keer start er een cursus `levensfasen en je eigen biografie` in Istanbul. Deze cursus is onderdeel van de opleiding van peuter- kleuter en basisschoolleraren in Vrije School pedagogiek in Turkije. Hij bestaat uit drie modules (nu dus voorjaar en najaar 2019, voorjaar 2020). In de eerste module gaat het erom een beeld te krijgen van algemeen menselijke ontwikkelingsfasen, die steeds ongeveer zeven jaar in beslag nemen. Daarnaast is de vraag: welke hoogte- en dieptepunten kom je tegen als je je eigen biografie onderzoekt? En wat zegt je dat over je eigen levensthema´s?

De biografiecursus, die ook diverse kunstzinnige oefeningen bevat, wordt sinds de start in 2016 in samenwerking met Jürgen Lohmann gegeven. Deze is leidinggevend werkzaam aan het Waldorf Lehrer Seminar in Hamburg en zeer thuis in het gebied van `leerprocessen`. Hoe leren kinderen en hoe verlopen mijn eigen leerprocessen als volwassen mens? Onze voertaal is Duits; er is een tolk aanwezig die in het Turks en Duits vertaalt.

Er is veel animo in Turkije om zoals men het daar noemt `Waldorf inspired` les te geven. In Istanbul zijn er verschillende kleuterscholen die in de richting gaan van Vrije Schoolonderwijs. Basisscholen die `Waldorf inspired` zijn, zijn er nog nauwelijks, maar het begin is er.

Hamburg: Biografieweekend voor werkenden in peutergroepen en kleuterklassen

Wat heeft een mens in zijn kindertijd nodig om zich tot een creatieve persoonlijkheid te kunnen ontwikkelen? Met deze vraag houden we ons in het weekend van 10 tot 13 november bezig. Ook hier gaat het daarnaast om inzicht te krijgen in de verschillende levensfasen en in jezelf. Welke talenten heb ik meegebracht? Welke crisis heeft eraan bijgedragen dat ik aangekomen ben op de plek waar ik nu ben?

Hamburg: Biografieweek voor toekomstige klassenleraren

Van 6 tot en met 10 november werk ik met de studenten van de opleiding voor Vrije Schoolleraren in Hamburg. Voor hen staat deze week het thema biografie centraal. Naast korte inleidingen over wetmatigheden in de levensloop is er veel gelegenheid voor onderzoek in de eigen biografie. In kleine groepen wordt daar aan de hand van vragen verder aan gewerkt.

Istanbul: biografiecursus voor (toekomstige) Vrije School leerkrachten

In het weekend van 28 en 29 oktober ben ik in Istanbul aan de slag. Spannend! Er zijn een paar initiatieven gaande van enthousiaste `bouwers` aan op Vrije School georienteerd onderwijs. In Istanbul is in september een eerste klas(je) van start gegaan!

Het is de vierde keer dat ik les ga geven in Istanbul, dit keer aan een nieuwe en zeer grote groep (39 deelnemers). Hoofdthema´s zijn wetmatigheden in de levensloop en wetmatigheden in het aanleren van nieuwe dingen. Dit laatste neemt Jürgen Lohmann, leidinggevend aan het Waldorf Lehrer Seminar in Hamburg voor zijn rekening. Naast het leren kennen van algemene wetmatigheden speelt inzicht krijgen in jezelf en in je eigen leerprocessen een grote rol. De behoefte daaraan is groot momenteel. `Het spreekt zich rond! Iedereen wil zichzelf beter leren kennen`, aldus Tarhan Onur, die aan de wieg van deze initiatieven stond en staat.

Vervolgcursussen voor deze opleiding vinden plaats op 10/11 maart en 6/7 oktober 2018.

Istanbul 22 en 23 oktober 2016

Dit wordt een vervolg op de weekendcursus van maart j.l. voor leraren en kleuterleidsters in Turkije die zich voorbereiden op `Waldorf georiënteerd onderwijs.`  De respons was groot en er is veel animo om verder te gaan met het thema biografie en leerprocessen. Ik geef deze cursus tezamen met Jürgen Lohmann. Hij is pedagoog en studieleider in Hamburg. Hij zal zich vooral met het thema `leerprocessen` bezighouden.

Begeleiding onderzoek eigen biografie

Aan het begin van het nieuwe studiejaar (september 2016) gaan degenen die lesgeven aan de toekomstige ‘Kindergärtnerinnen’ onder mijn leiding in Hamburg een nieuwe uitdaging aan: zij onderzoeken nu zelf hun eigen biografie gedurende drie dagen. Het doel is enerzijds in intensieve gesprekken de eigen levensthema´s te (her)ontdekken, anderzijds geeft een traject als dit een goede ondersteuning voor de begeleiding van hun studentes in de praktijk van het lesgeven. Met welke problemen worstelen de studenten in een bepaalde leeftijdsperiode en waar liggen  de zwaartepunten voor hun ontwikkeling?

Lifestages and Personal Mission Statement (SRH Business University Berlin)

Voor de zevende keer in zeven jaar gaf ik twee dagen les aan de Masterstudenten van de SRH Business University in Berlijn. Dit is een internationaal gebeuren: De deelnemers kwamen uit Mexico, Oekräine, Rusland, Polen, Lima, Zuid Korea en Duitsland. Een halve dag hebben we besteed aan een overzicht over de zevenjaarsperiodes in de biografie, de rest van de tijd werkte iedereen aan zijn persoonlijke missie door middel van opdrachten. De bedoeling van dit concept is dat  elke deelnemer ontdekt waar hij of zij werkelijk voor wil gaan.  Daarna wordt een concreet tijdsplan gemaakt om dit te verwezenlijken.

Het was een leuke groep, waarmee een goed persoonlijk contact ontstond, ook tussen de deelnemers onderling.

Cursus biografie kleuterleidsters Istanbul

Voor de toekomstige kleuterleidsters in Istanbul gaf ik een weekendcursus biografie. Het ging hierbij om inzicht te krijgen in het karakter van de verschillende levensfasen van telkens zeven jaar.   Tevens ging het de deelnemers om onderzoek naar de diepte- en hoogtepunten in hun eigen biografie. Ik gaf de cursus in het Duits en er wordt direct vertaald in het Turks. Een spannend avontuur, dat eindigde in een dagje extra om de hoogtepunten van de stad zelf te bekijken.

 

Individuele biografische gesprekken, Hamburg

Voor het eerst ging ik eind februari speciaal naar het Waldorf Lehrer Seminar in Hamburg om individuele biografische gesprekken met studerenden te voeren. De meeste studenten waren tussen de dertig en vijftig en staan aan het begin van hun nieuwe loopbaan. Deze gesprekken van een uur vonden plaats op verzoek van de studenten zelf. In november 2015 hadden ze al kennis gemaakt met het biografiewerk. In kleine groepjes onderzochtten ze aan de hand van mijn vragen hun eigen biografie. In de individuele gesprekken die nu plaats vinden was er gelegenheid daar dieper op in te gaan.

Lezing Antroposofie en levensfasen op school Driebergen

4 februari gaf ik een lezing voor ouders van leerlingen van Vrije School De Vuurvogel in Driebergen. Welke gedachten over de levensfasen liggen ten grondslag aan de Vrije School, wat kun je daar als ouder zelf mee en wat kan je kind er aan hebben?

Herkenbaar
Het thema levensfasen is een heel herkenbaar thema en daarom was het niet zo moeilijk om hierover in contact te komen met de toehoorders. Soms leverde dat gegrinnik op in de zaal (`jaja, dat ken ik ook`), soms ook ernst, daar waar het ging om crisis en in de knoop zitten.

We hebben tijdens deze avond als het ware twee brillen opgezet: die waarmee je als ouder naar je kind kijkt, en die waarmee je als volwassen mens jezelf in verschillende levensfasen kunt waarnemen. De metamorfoses die zich in negen levensfasen kunnen voltrekken bleek voor veel toehoorders een nieuw en spannend gegeven.