ERVARINGEN-banner-NEDERLANDS

Jolande ter Borg en Nikolet Zwart
`In de opbouwfase van Stichting CERES hebben wij een traject doorlopen bij Ineke. Het onderzoeken van de rode draad in levensloop, eigenschappen en talenten versterkte en onderbouwde de motivatie voor een ideeel initiatief als CERES. Hierdoor konden we onze micro-ervaringen verbinden met de macro-situatie.

Ineke heeft ons hierin doortastend, creatief, professioneel en leerzaam begeleid. Bovenal hebben we het traject als zeer prettig en waardevol ervaren.`

Hester Melzer-Anschütz, journaliste en moeder
Waarom biografiegesprekken en waarom met Ineke? ‘Iemand die naar jouw verhalen luistert, over je leven, dromen, verlangens, maar ook teleurstellingen en pijn. Iemand die meekijkt naar jouw leven, zonder het te veroordelen. Dat vind je niet zo gauw. Een gesprek op deze manier geeft een veilig en een omhullend gevoel, het geeft je houvast om eens rustig en aandachtig naar je eigen leven te kijken en de dingen misschien anders te zien, in een ander licht. Daardoor kunnen mogelijkheden zichtbaar worden, die je voorheen niet zag en die je in je eentje niet gevonden had. Op deze manier biografiegesprekken voeren, sterkt je gevoel van eigenwaarde en je zelfvertrouwen en kan je helpen de moed te vinden de weg in je leven te vinden.

Ineke is een van de weinige mensen die ik ken, die zonder te oordelen écht naar je luistert en vrijlatend antwoord geeft op je vragen. Dat is een kunst en als biografiecoach goud waard.’

Studenten van het Waldorf Lehrerseminar in Hamburg
`Ik zag ineens, dat mijn inzet voor kinderen, speciaal ook moeilijke kinderen, alles te maken had met mijn eigen biografie.’

`Elke levensfase heeft zijn eigen behoeftes. Nu ik die beter ken, kan ik daar in mijn werk op school rekening mee houden.`

‘Mijn ontdekking was dat mijn levensweg  dan eens breed was, dan weer smal ,  bochtig of oneffen . Soms ook bestond hij uit  een prachtige laan, dan weer leek hij  in een doornenstruik vast te  lopen.`

`Wij zijn dankbaar en enthousiast en willen graag verder met het thema biografie`,

Jürgen Lohmann, leiding/docent aan de Waldorf Lerarenopleiding in Hamburg:
`Wie leraar wil worden, moet in ieder geval een professioneel vermogen tot reflectie ontwikkelen. Dit vermogen tot reflectie heeft alles te maken met innerlijke groei, met persoonlijke ontwikkeling. Daarom is het heel zinvol, dat onze studenten zich in hun opleiding met hun eigen biografie en met de wetmatigheden in de levensfasen bezig kunnen houden.

Sinds enkele jaren is deze taak in handen van Ineke van der Duyn Schouten. Zij werkt intensief met de studenten van het praktische leerjaar aan de wetmatigheden in de levensloop en maakt hen op veelzijdige wijze vertrouwd met de ontwikkelingsstadia tussen kind zijn en volwassen worden. Ook begeleidt zij waar daar behoefte is individuele biografische vraagstellingen van de deelnemers.

Uit de feedback van de studerenden blijkt ons, dat ze zich als toekomstig leraar door deze cursus verrijkt voelen. Zowel het inhoudelijk gefundeerde werk van Ineke van der Duyn Schouten, als ook het werkklimaat, dat warmte en vertrouwen uitstraalt, wordt door hen zeer gewaardeerd. `

Studenten Businessmanagement SRH Hochschule in Berlijn
`Aanvankelijk was ik heel sceptisch en dacht: het zal wel weer om dezelfde dingen gaan waar ze het altijd over hebben bij carrièrebegeleiding. Maar ik ben heel blij dat ik aan deze workshop heb meegedaan. Ik heb in drie dagen zoveel over mezelf geleerd en ik heb zoveel nieuwe dingen gehoord dat ik er bijna de rest van mijn leven mee toe kan. Ik heb mezelf onderzocht en ik ben op weg om mezelf te vinden. Heel veel dank daarvoor!

`Wij hebben het hier over het meest wezenlijke waar we het over kunnen hebben: onze wortels, onze dromen, onze doelen`,

‘Ik ontdekte in deze workshop dat het veel gemakkelijker is om maar een paar doelen te hebben om je op te concentreren. Je kunt dan immers al je kracht aanwenden om deze te bereiken.`

`Ik leerde veel over mezelf. Vooral kreeg ik inzicht over de vraag `wat interesseert me nu eigenlijk ècht?’

‘Mijn ontdekking tijdens deze  workshop was een heel belangrijke: ik wil een van de beste managers worden van het bedrijf waar ik werk!!’

‘Ik ontdekte dat vier thema`s mijn leven bepalen: tijd, gezondheid, liefde en geld.’

This post is also available in: Duits

© inekevanderduyn.nl 2015 | webdesign studioPSdesign.nl