9 en 10 maart 2019: start nieuwe cursus biografie in Istanbul

Voor de derde keer start er een cursus `levensfasen en je eigen biografie` in Istanbul. Deze cursus is onderdeel van de opleiding van peuter- kleuter en basisschoolleraren in Vrije School pedagogiek in Turkije. Hij bestaat uit drie modules (nu dus voorjaar en najaar 2019, voorjaar 2020). In de eerste module gaat het erom een beeld te krijgen van algemeen menselijke ontwikkelingsfasen, die steeds ongeveer zeven jaar in beslag nemen. Daarnaast is de vraag: welke hoogte- en dieptepunten kom je tegen als je je eigen biografie onderzoekt? En wat zegt je dat over je eigen levensthema´s?

De biografiecursus, die ook diverse kunstzinnige oefeningen bevat, wordt sinds de start in 2016 in samenwerking met Jürgen Lohmann gegeven. Deze is leidinggevend werkzaam aan het Waldorf Lehrer Seminar in Hamburg en zeer thuis in het gebied van `leerprocessen`. Hoe leren kinderen en hoe verlopen mijn eigen leerprocessen als volwassen mens? Onze voertaal is Duits; er is een tolk aanwezig die in het Turks en Duits vertaalt.

Er is veel animo in Turkije om zoals men het daar noemt `Waldorf inspired` les te geven. In Istanbul zijn er verschillende kleuterscholen die in de richting gaan van Vrije Schoolonderwijs. Basisscholen die `Waldorf inspired` zijn, zijn er nog nauwelijks, maar het begin is er.