LEVENSLOOPMANAGEMENT-banner-NEDERLANDS

Een levensloop bestaat uit verschillende levensfasen waarin algemene wetmatigheden gelden. Anderzijds is ieder mens volstrekt uniek in zijn keuzes en in zijn lotgevallen. Op deze tegenstelling stuit je al snel als je je in je biografie gaat verdiepen.

Wetmatigheden
Elke keer vindt er in ons leven een soort omslag plaats en ontwikkelen we nieuwe aspecten. In principe kunnen we tot op hoge leeftijd doorgaan met ons  te ontwikkelen. In een eerste grote boog gaat het vooral om fysieke aspecten: groeien, puber worden, onafhankelijk worden van onze ouders.  Daarna ligt het accent meer op psychische kwaliteiten die met zelfstandig beleven en eigen verantwoordelijkheid nemen te maken hebben. Vervolgens bouwt een mens fysiek langzaam af, maar geestelijke vermogens kunnen juist toenemen naarmate een mens ouder wordt. Daardoor  ook kunnen we wijzer en milder worden.

Uniek
Hoe een biografie verloopt, heeft niet alleen  met wetmatigheden, maar veel meer met ons persoonlijke ik van doen. Ieder mens is volstrekt uniek  in de manier waarop hij zijn leven vormgeeft, in de thema´s die hem of haar interesseren, in zijn begaafdheden en `handicaps`. Dat zijn de dingen die er bijzonder toe doen bij het vertellen van een levensverhaal. Ook dingen die meer van buiten lijken te komen, zoals ziektes, een ongeval, een ontmoeting,  worden `persoonlijk` door te kijken naar de manier waarop iemand daarop heeft gereageerd.

Nieuwe beelden
Er valt veel te ontdekken aan je levensloop als je je in een biografisch onderzoek begeeft.  Veel dingen die door de jaren heen zijn weggezakt in het onderbewuste,  kunnen door gerichte vragen wakker worden gemaakt. Door je actief kleuren, geuren en belevenissen uit het verleden te herinneren, haal je als het ware het stof van oude beelden.  Vaak blijkt er dan een heel ander beeld te ontstaan van het verleden dan men voor mogelijk had gehouden.

Levensloopmanagement
Ook je zelfbeeld verandert doorgaans door methodisch te werken aan je biografie.  Door je eigen leven met de blik van een objectieve `vreemde` te bekijken kom je je  bijzondere eigenschappen, je valkuilen, je patronen en je levensthema`s op het spoor.  Met deze nieuwe kijk op jezelf heb je een kompas  dat je helpt je richting te vinden.  Keuzes maken,  je leven vorm geven en vernieuwen vraagt  aandacht en actie.  Daarom noem ik het werken aan de levensloop ook wel `levensloopmanagement`.

This post is also available in: Duits

© inekevanderduyn.nl 2015 | webdesign studioPSdesign.nl