Istanbul 22 en 23 oktober 2016

Dit wordt een vervolg op de weekendcursus van maart j.l. voor leraren en kleuterleidsters in Turkije die zich voorbereiden op `Waldorf georiënteerd onderwijs.`  De respons was groot en er is veel animo om verder te gaan met het thema biografie en leerprocessen. Ik geef deze cursus tezamen met Jürgen Lohmann. Hij is pedagoog en studieleider in Hamburg. Hij zal zich vooral met het thema `leerprocessen` bezighouden.