Begeleiding onderzoek eigen biografie

Aan het begin van het nieuwe studiejaar (september 2016) gaan degenen die lesgeven aan de toekomstige ‘Kindergärtnerinnen’ onder mijn leiding in Hamburg een nieuwe uitdaging aan: zij onderzoeken nu zelf hun eigen biografie gedurende drie dagen. Het doel is enerzijds in intensieve gesprekken de eigen levensthema´s te (her)ontdekken, anderzijds geeft een traject als dit een goede ondersteuning voor de begeleiding van hun studentes in de praktijk van het lesgeven. Met welke problemen worstelen de studenten in een bepaalde leeftijdsperiode en waar liggen  de zwaartepunten voor hun ontwikkeling?