Artikelen van Wanne Roetemeijer

9 en 10 maart 2019: start nieuwe cursus biografie in Istanbul

Voor de derde keer start er een cursus `levensfasen en je eigen biografie` in Istanbul. Deze cursus is onderdeel van de opleiding van peuter- kleuter en basisschoolleraren in Vrije School pedagogiek in Turkije. Hij bestaat uit drie modules (nu dus voorjaar en najaar 2019, voorjaar 2020). In de eerste module gaat het erom een beeld […]

Hamburg: Biografieweek voor toekomstige klassenleraren

Van 6 tot en met 10 november werk ik met de studenten van de opleiding voor Vrije Schoolleraren in Hamburg. Voor hen staat deze week het thema biografie centraal. Naast korte inleidingen over wetmatigheden in de levensloop is er veel gelegenheid voor onderzoek in de eigen biografie. In kleine groepen wordt daar aan de hand […]

Levens in Istanbul

`Istanbul? Ga je een biografiecursus geven in Istanbul? Daar is het gevaarlijk hoor. Er zijn allerlei aanslagen geweest en het politieke klimaat is ook niet je dat.` Dit soort waarschuwingen waren niet van de lucht vlak voor mijn vertrek naar Turkije dit voorjaar. Niettemin betrad ik samen met mijn collega uit Hamburg op een vroege […]

Istanbul 22 en 23 oktober 2016

Dit wordt een vervolg op de weekendcursus van maart j.l. voor leraren en kleuterleidsters in Turkije die zich voorbereiden op `Waldorf georiënteerd onderwijs.`  De respons was groot en er is veel animo om verder te gaan met het thema biografie en leerprocessen. Ik geef deze cursus tezamen met Jürgen Lohmann. Hij is pedagoog en studieleider […]

Begeleiding onderzoek eigen biografie

Aan het begin van het nieuwe studiejaar (september 2016) gaan degenen die lesgeven aan de toekomstige ‘Kindergärtnerinnen’ onder mijn leiding in Hamburg een nieuwe uitdaging aan: zij onderzoeken nu zelf hun eigen biografie gedurende drie dagen. Het doel is enerzijds in intensieve gesprekken de eigen levensthema´s te (her)ontdekken, anderzijds geeft een traject als dit een […]

Lifestages and Personal Mission Statement (SRH Business University Berlin)

Voor de zevende keer in zeven jaar gaf ik twee dagen les aan de Masterstudenten van de SRH Business University in Berlijn. Dit is een internationaal gebeuren: De deelnemers kwamen uit Mexico, Oekräine, Rusland, Polen, Lima, Zuid Korea en Duitsland. Een halve dag hebben we besteed aan een overzicht over de zevenjaarsperiodes in de biografie, […]

Cursus biografie kleuterleidsters Istanbul

Voor de toekomstige kleuterleidsters in Istanbul gaf ik een weekendcursus biografie. Het ging hierbij om inzicht te krijgen in het karakter van de verschillende levensfasen van telkens zeven jaar.   Tevens ging het de deelnemers om onderzoek naar de diepte- en hoogtepunten in hun eigen biografie. Ik gaf de cursus in het Duits en er wordt […]

Individuele biografische gesprekken, Hamburg

Voor het eerst ging ik eind februari speciaal naar het Waldorf Lehrer Seminar in Hamburg om individuele biografische gesprekken met studerenden te voeren. De meeste studenten waren tussen de dertig en vijftig en staan aan het begin van hun nieuwe loopbaan. Deze gesprekken van een uur vonden plaats op verzoek van de studenten zelf. In […]