Levens in Istanbul

`Istanbul? Ga je een biografiecursus geven in Istanbul? Daar is het gevaarlijk hoor. Er zijn allerlei aanslagen geweest en het politieke klimaat is ook niet je dat.` Dit soort waarschuwingen waren niet van de lucht vlak voor mijn vertrek naar Turkije dit voorjaar.

Niettemin betrad ik samen met mijn collega uit Hamburg op een vroege zaterdagochtend het lokaal van een school in de oude binnenstad van Istanbul. `Wij zijn hier te gast, want we hebben geen eigen behuizing`, zei Tarhan, de dame die ons had uitgenodigd om les te geven in de door haar opgezette opleiding voor kleuterleidsters . `Wij noemen onze opleiding `op de Vrije School georiënteerd`. Vrije Scholen,  zoals die in Nederland of in Duitsland zijn, zijn er hier nu  nog niet, maar we zijn er hard mee bezig om die binnenkort te doen starten. Er zijn verschillende initiatieven, maar gemakkelijk is het natuurlijk niet. Zeker nu niet,` voegde ze er aan toe, doelend op de onvrijheden en spanningen die in Turkije gaande zijn.

Ik had me van te voren geen zorgen gemaakt over culturele verschillen, maar was toch even verrast een zo open, modern en westers ogend,  publiek aan te treffen, dat zich duidelijk verheugde in onze komst. Drie mannen, drieëntwintig vrouwen.  Sterke vrouwen, zo op het eerste gezicht. Warm, hartelijk, geïnteresseerd in wat de bezoekers te melden hadden, maar ook in elkaars biografie, zoals al gauw bleek. Dat gold ook voor de professionele tolk. Ze vertaalde vanuit het  Duits in het Turks, maar deed eveneens  mee in de kleine onderzoeksgroepen. Daar werd uitsluitend Turks gesproken. Of het proces goed verliep, moest ik  zodoende aanvankelijk  vaststellen aan de hand van de lichaamstaal: dicht bijeen zijn, diep luisteren, spreken met het hart. De volgende dag, bij de eindevaluatie, kon ik het ook hóren.

Veel directe informatie over de huidige problematiek in Turkije verkregen we ´s avonds bij het eten met onze gastvrouw. Zij sprak over het Turkije van haar jeugd (ze is 69), waar een veel vrijer klimaat heerste dan nu het geval is, in ieder geval in de steden. Over de opvoeding van de vrouwen sprak ze, over de noodzaak dat vrouwen veel meer dan nu het geval is de vrijheid hebben hun eigen seksualiteit te ontdekken en hun eigen leven vorm te geven. En over de opvoeding van jonge mannen, waar respect en interesse voor de vrouw een van de belangrijkste waardes voor de komende tijd zou moeten zijn, willen vrouwen een vrij en onafhankelijk bestaan kunnen leiden. Ook voor verschillende vrouwen die wij in het schoollokaal ontmoetten, is volgens haar nog veel te bevechten op dit gebied.

We zijn nu enkele maanden verder en er is intussen het een en ander gebeurd. De onrust over het gebrek aan vrijheid van meningsuiting in Turkije is sterk toegenomen in Nederland vanwege de zaak Ebru Umar. En in het zuiden van Turkije, in Bodrum, vond een landelijke conferentie plaats voor op de Vrije School geïnspireerde initiatieven. Daar is een belangrijk besluit genomen: Deze zomer begint nu ook de lerarenopleiding voor basisonderwijs van de Vrije School in Turkije. De eerste steen voor het gebouw is inmiddels gelegd!

Komende herfst ga ik weer lesgeven in Istanbul. We gaan verder met waar we gebleven waren: wat is de essentie van wat je werkelijk wilt in je leven?

Ik kijk er naar uit!