Cursus voor kleuterleidsters Hamburg

Begin november ga ik voor de tweede keer met toekomstige kleuterleidsters aan het werk in het Waldorf Lehrer Seminar in Hamburg. Welke herinneringen hebben zij aan hun eigen kindertijd? Door middel van gerichte vragen en oefeningen proberen we deze herinneringen zo levendig mogelijk te maken.

Zintuigen en ontwikkeling
Kleuters leven vooral met hun zintuigen. Wie weer het hooi ruikt zoals het rook toen men vier jaar oud was, voelt aan den lijve hoe intensief je in die tijd de dingen kon ervaren. Dat kan de basis vormen voor een stabiele en evenwichtige persoonlijkheid in een latere levensfase.  Ik hoop dat mijn cursisten door hier met elkaar aan te werken straks nog bezielder en gemotiveerder hun werk met kleuters kunnen uitoefenen.