Lesgeven aan toekomstige leraren

Van 9 tot 13 november was ik in Hamburg. Ik gaf er les aan studenten van het Waldorf Lehrer Seminar. Deze studenten bereiden zich erop voor,  volgend jaar klassenleraar te worden op een Vrije School.

Wat hebben kinderen nodig?
In de week dat ik er was, hielden we ons bezig met allerlei aspecten van de levensloop, zoals de vraag: wat hebben kinderen vooral nodig, zodat ze ook later als volwassenen creatief en enthousiast in het leven staan? Een belangrijk onderdeel is het onderzoek in kleine groepen naar de eigen biografie:  welke mensen en gebeurtenissen hebben mijn leven sterk beinvloed?

Warme atmosfeer
Ik verheug me er steeds op er weer te zijn. De atmosfeer in dit instituut is warm, betrokken en ontwikkelingsgericht. Een ideale atmosfeer dus om  met elkaar in contact te zijn.